logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
20.02.2019
2019/1
Kurināmā (malkas) iegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Varakļānu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000054750
Evija Suhačeva, varaklani@varaklani.lv, fakss: 64860840
Piegāde
03413000-8 Kurināmā koksne
21900.00 EIRO
4 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
20.02.2019
07.03.2019 14:00 (plānots)