logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
22.02.2019
BNP 2019/9
Būvuzraudzība objektam
“Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Brocēnu novada Blīdenes un Gaiķu pagastā"
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Solvita Upmane, solvita.upmane@broceni.lv, tālrunis: 63807306
Pakalpojums
71520000-9 Celtniecības uzraudzības pakalpojumi
14 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
22.02.2019
05.03.2019 16:30 (plānots)
05.03.2019 16:30 (plānots)