logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
01.03.2019
BNP 2019/4
Balvu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana ziemas un vasaras sezonā 2019.gadam
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Balvu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009115622
Aleksandrs Sņegovs, aleksandrs.snegovs@balvi.lv
Linda Lapse, linda.lapse@balvi.lv, tālrunis: 64520931
Būvdarbi
45233200-1 Dažādi ceļu seguma būvdarbi
no  20.03.2019 līdz  31.12.2019
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
01.03.2019
20.03.2019 10:00
20.03.2019 10:00 (plānots)
20.03.2019 10:00