logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
28.02.2019
2019/008
Skatuves nodrošinājuma pakalpojums Bauskas Kultūras centra vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Bauskas Kultūras centrs, reģ. numurs: 90000033119
Piegāde
44211100-3 Modulāras un pārvietojamas konstrukcijas
85000.00 EIRO
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
28.02.2019
19.03.2019 14:00 (plānots)
19.03.2019 14:00 (plānots)
19.03.2019 14:00