logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
01.03.2019
2019/4
Saimniecības preču piegāde Burtnieku novada pašvaldības iestādēm
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Pēteris Rava, info@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422, fakss: 4238257
Ints Jēkabsons, ints.jekabsons@burtniekunovads.lv, tālrunis: 26603363
Piegāde
39800000-0 Tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi
41000.00 EIRO
36 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
01.03.2019
12.03.2019 10:00 (plānots)
12.03.2019 10:00 (plānots)