logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
07.03.2019
PND 2019/4AK
DIVU VIEGLO TRANSPORTLĪDZEKĻU (8+1) UN VIEGLĀS PASAŽIERU AUTOMAŠĪNAS (4X4) IEGĀDE OPERATĪVAJĀ LĪZINGĀ PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Preiļu novada dome, reģ. numurs: 90000065720
Irīna Elste, irina.elste@preili.lv
Piegāde
34110000-1 Vieglie automobiļi
160 Dienas
Divu vieglo transportlīdzekļu (8+1) un vieglās pasažieru automašīnas (4x4) iegāde operatīvajā līzingā (noma) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
07.03.2019
29.03.2019 11:00 (plānots)
29.03.2019 11:00 (plānots)
29.03.2019 11:00