logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
06.03.2019
AS LVM MS MK_2019_51_Ak
Augsnes gatavošana un dabiskās atjaunošanas veicināšana ar disku arklu un augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019. – 2023. gadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Arnita Melnace, a.melnace@lvm.lv, tālrunis: 67610015
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
77231600-4 Apmežošanas pakalpojumi
5 Gadi
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
06.03.2019
21.03.2019 11:00
10.04.2019 13:00 (plānots)
10.04.2019 13:00 (plānots)
10.04.2019 13:00