logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contract signing
20.03.2019
TNA 2019/1
Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekts - ID Nr. 4.2.1.2./18/I/024 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā”
Not
Tiesu namu aģentūra, VAS, reģ. numurs: 40003334410
Jānis Bērziņš, janis.berzins@tna.lv, tālrunis: 67804745
No
Construction works
45000000-7 Celtniecības darbi.
No
12 Months
No
No
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2./18/I/024 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā” ietvaros.
Iepirkuma priekšmets - Administratīvās ēkas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamie būvdarbi saskaņā ar prasībām, kuras noteiktas Nolikumā un tā pielikumos.
Tender with lowest price
No
Latvian
 Valuation closed
20.03.2019
15.04.2019 11:00
15.04.2019 11:00 (scheduled)
15.04.2019 11:00