logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
20.03.2019
TNA 2019/1
Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekts - ID Nr. 4.2.1.2./18/I/024 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā”
Nav
Tiesu namu aģentūra, VAS, reģ. numurs: 40003334410
Jānis Bērziņš, janis.berzins@tna.lv, tālrunis: 67804745
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
12 Mēneši
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2./18/I/024 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā” ietvaros.
Iepirkuma priekšmets - Administratīvās ēkas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamie būvdarbi saskaņā ar prasībām, kuras noteiktas Nolikumā un tā pielikumos.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
20.03.2019
15.04.2019 11:00
15.04.2019 11:00 (plānots)
15.04.2019 11:00