logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
07.03.2019
2019/9
Pašvaldības iestāžu ēku elektrotehnisko iekārtu tehniskās kārtības uzturēšana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Ogres novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024455
Dace Līva, dace.liva@ogresnovads.lv
Pakalpojums
50711000-2 Ēku elektrotehnisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi
2 Gadi
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
07.03.2019
18.03.2019 10:00 (plānots)