logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
12.03.2019
VSIA TOS 2019/6MP
Dzeramā avota ūdens piegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Vineta Vīksna, iepirkumi@tos.lv, tālrunis: 67399248
Piegāde
41110000-3 Dzeramais ūdens
36 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
12.03.2019
26.03.2019 11:00 (plānots)
26.03.2019 11:00 (plānots)