logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
19.03.2019
RBR 2019/4
Veselības apdrošināšana RB Rail AS darbiniekiem Rīgas birojā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Aiga Benfelde, aiga.benfelde@railbaltica.org
Pakalpojums
66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
100200.00 EIRO
no  01.05.2019 līdz  31.12.2021
Līguma izpildes laika periods "no" ir norādīts tikai informatīvi un nav saistošs
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
19.03.2019
08.04.2019 15:00
08.04.2019 15:00 (plānots)
08.04.2019 15:01