logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
20.03.2019
ĀND 2019/40
Atkārtots iepirkums - Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ādažu novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Nav
Ādažu novada dome, reģ. numurs: 90000048472
Ādažu novada domes galvenā iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone, iepirkumi@adazi.lv, tālrunis: 67996298
Pakalpojums
16. Notekūdeņu un atkritumu izvešanas pakalpojumi; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi
90511000-2 Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi
7000000.00 EIRO
7 Gadi
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
20.03.2019
26.04.2019 10:00
26.04.2019 10:00 (plānots)
26.04.2019 10:03