logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Lēmums pieņemts
20.03.2019
RBR 2019/5
Plānošanas, ziņošanas un riska pārvaldības programmatūras piegāde, ieviešana un uzturēšana / Planning, Scheduling, Reporting and Risk management software supply, implementation and maintenance
Publisko iepirkumu likums
Konkursa procedūra ar sarunām
PIL_41_KPS_piegādes_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Aiga Benfelde, aiga.benfelde@railbaltica.org
Piegāde
48332000-4 Plānošanas programmatūras pakotne
no  01.08.2019 līdz  31.12.2026
Līguma izpildes laika periods "no" ir norādīts tikai informatīvi un nav saistošs/Contract period "from" is indicated only informative and is not binding
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU
 Noslēgts
20.03.2019
18.04.2019 15:00
18.04.2019 15:00 (plānots)
18.04.2019 15:00