logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
15.03.2019
VSIA TOS 2019/8MP
Instrumentu piegāde spinālajām operācijām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Vineta Vīksna, iepirkumi@tos.lv, tālrunis: 67399248
Piegāde
33100000-1 Medicīniskās ierīces
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
15.03.2019
27.03.2019 12:00 (plānots)
27.03.2019 12:00 (plānots)