logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
25.03.2019
AST2019/32
Divu 110/21/6.3 kV transformatoru piegāde apakšstacijai "Olaine"
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu (tikai SPSIL)
SIL_07_SP_publicējot_dalības_uzaicinājumu_piegādes (no 443 000 EUR)
"Augstsprieguma tīkls" AS, reģ. numurs: 40003575567
Juris Gavronskis, juris.gavronskis@ast.lv, tālrunis: +37167725235
Piegāde
31174000-6 Energoapgādes transformatori
839000.00 EIRO
no  02.09.2019 līdz  15.10.2020
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU ANGĻU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
25.03.2019
30.05.2019 11:00
30.05.2019 11:00 (plānots)
30.05.2019 11:00