logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
19.03.2019
ZMNĪ 2019/36 ELFLA
Valsts nozīmes ūdensnotekas N-1, ŪSIK kods 43384:01 pik. 00/00-73/20 atjaunošana Kalupes pagastā, Daugavpils novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357
Vidmants Bielinis, vidmants.bielinis@zmni.lv
Būvdarbi
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
182795.00 EIRO
no  06.05.2019 līdz  20.12.2019
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
19.03.2019
05.04.2019 11:00
05.04.2019 11:00 (plānots)
05.04.2019 11:00