logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
22.03.2019
EDI 2019/5
Attēlu sensoru iegāde satiksmes novērošanai ERAF līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)” (vien. Nr.1.1.1.4./17/I/014) ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Elektronikas un datorzinātņu institūts, reģ. numurs: 90002135242
Eva Sokolova, iepirkumi@edi.lv
Piegāde
34990000-3 Kontroles, drošības, signalizācijas un gaismas ierīces
1 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
22.03.2019
04.04.2019 11:00 (plānots)