logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
25.03.2019
BNP 2019/05
Spuņciema ielas pārbūve Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Babītes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000028870
Linda Klāva, linda.klava@babite.lv
Būvdarbi
45233140-2 Ceļu būve
189 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
25.03.2019
16.04.2019 10:00
16.04.2019 10:00 (plānots)
16.04.2019 10:00