logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
25.03.2019
2019/9
Būvniecības ekspertu pakalpojumu nodrošināšana / Provision of Building Expert Services
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Nav
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, reģ. numurs: 90000028508
Anda Lasmane, anda.lasmane@varam.gov.lv, tālrunis: 67026577
Pakalpojums
71315200-1 Būvniecības konsultāciju pakalpojumi
41500.00 EIRO
3 Gadi
Nolikums pieejams gan latviešu, gan angļu valodā.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
25.03.2019
15.04.2019 11:00
15.04.2019 11:00 (plānots)
15.04.2019 11:00