logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
28.03.2019
AS LVM MS MK_2019_106_Ak
Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, 2019. - 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Marita Vikšere, m.viksere@lvm.lv
Dace Ozola, d.ozola@lvm.lv
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
77231600-4 Apmežošanas pakalpojumi
999999.99 EIRO
4 Gadi
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
28.03.2019
07.05.2019 11:00
07.05.2019 11:00 (plānots)
07.05.2019 11:00