logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Bids opened
28.03.2019
AS LVM MS MK_2019_106_Ak
Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, 2019. - 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
Latvijas valsts meži, reģ. numurs: 40003466281
Marita Vikšere, m.viksere@lvm.lv
Dace Ozola, d.ozola@lvm.lv
No
Service
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
77231600-4 Apmežošanas pakalpojumi
Yes
999999.99 EUR
No
4 Years
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Tenders/applications open
28.03.2019
07.05.2019 11:00
07.05.2019 11:00 (scheduled)
07.05.2019 11:00