logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
02.04.2019
DPD 2019/42
Formas tērpu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_15_MI_piegādes_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Nav
Daugavpils pilsētas dome, reģ. numurs: 90000077325
Dana Sisa, dana.sisa@daugavpils.lv
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, reģ. numurs: 90002067001
Piegāde
35000000-4 Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums.
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
02.04.2019
15.04.2019 11:00
15.04.2019 11:00 (plānots)
15.04.2019 11:00