logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
04.04.2019
JPD 2019/44
Dzintaru koncertzāles attīstība
Publisko iepirkumu likums
Metu konkurss
PIL_MK_bez_e-iesniegšanas
Nav
Jūrmalas pilsētas dome, reģ. numurs: 90000056357
Deniss Piļkevičs, metukonkurss@jurmala.lv
Pakalpojums
71200000-0 Arhitektūras un saistītie pakalpojumi
Informāciju par metu konkursu lūdzu skatīt nolikumā (publicēts sadaļā "Dokumenti").
LATVIEŠU
04.04.2019
05.07.2019 15:00 (plānots)