logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Lēmums pieņemts
04.04.2019
JPD 2019/44
Dzintaru koncertzāles attīstība
Publisko iepirkumu likums
Metu konkurss
PIL_MK_bez_e-iesniegšanas
Nav
Jūrmalas pilsētas dome, reģ. numurs: 90000056357
Deniss Piļkevičs, metukonkurss@jurmala.lv
Pakalpojums
71200000-0 Arhitektūras un saistītie pakalpojumi
Informāciju par metu konkursu lūdzu skatīt nolikumā (publicēts sadaļā "Dokumenti").
INFORMĀCIJA PAR DEVĪŽU ATŠIFRĒJUMU ATVĒRŠANAS SANĀKSMI - devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksme notiks Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1, Jūrmalā, 2019.gada 14.augustā plkst. 10:00.
LATVIEŠU
04.04.2019
05.07.2019 15:00 (plānots)