logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
29.03.2019
EDI 2019/4
Pētniecības materiālu iegāde ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1./16/A/174) ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
ERAF projekta ietvaros
Nav
Elektronikas un datorzinātņu institūts, reģ. numurs: 90002135242
Eva Sokolova, iepirkumi@edi.lv
Piegāde
31700000-3 Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli
1 Mēneši
Iepirkumā tiek piemērotas zaļā iepirkuma prasības. Plašāka informācija ir pieejama iepirkuma dokumentācijā
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
29.03.2019
11.04.2019 11:00 (plānots)