logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
29.03.2019
LPR/2019/1
Degvielas iegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Latgales plānošanas reģions, reģ. numurs: 90002181025
Natālija Komare, natalija.komare@lpr.gov.lv, tālrunis: 65428111, fakss: 64624300
Piegāde
09100000-0 Degvielas
41900.00 EIRO
48 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
29.03.2019
09.04.2019 15:00 (plānots)