logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
02.04.2019
L2019/07
Dārza tehnikas piegāde SIA "Labiekārtošana-D" vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
"Labiekārtošana-D" sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ. numurs: 41503003033
Dmitrijs Meinerts, dmitrijs.meinerts@labiekartosana.lv, tālrunis: 28457878
Piegāde
16160000-4 Dažāda dārzkopības tehnika
11300.00 EIRO
15 Dienas
Dārza tehnikas piegāde SIA "Labiekārtošana-D" dārzkopības iecirkņa vajadzībām
Visām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
02.04.2019
15.04.2019 10:00 (plānots)
15.04.2019 10:00 (plānots)