logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
25.04.2019
DPD 2019/19
Tūrisma un dabas izziņas objektu izveide un teritorijas labiekārtojums Latgales zoodārza teritorijā Vienības ielā 27, Daugavpilī
Publisko iepirkumu likums
Metu konkurss
PIL_MK_bez_e-iesniegšanas
Nav
Daugavpils pilsētas dome, reģ. numurs: 90000077325
Ilga Leikuma, ilga.leikuma@daugavpils.lv, tālrunis: 65404329
Pakalpojums
71200000-0 Arhitektūras un saistītie pakalpojumi
Informāciju par metu konkursu lūdzam skatīt nolikumā (publicēts sadaļā "Dokumenti").
LATVIEŠU
25.04.2019
12.08.2019 15:00 (plānots)