logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
09.04.2019
JPD 2019/33/MI
LED video ekrānu un aprīkojuma noma un uzstādīšana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Jelgavas pilsētas dome, reģ. numurs: 90000042516
Indra Soldāne, Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005546
Annsa Rubene, Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005584
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra", reģ. numurs: 90001282471
Piegāde
32351200-0 Ekrāni
līguma izpildes laiks ir 13 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad ir sasniegta maksimālā summa 41999,00 euro bez PVN, atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestāsies pirmais.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
09.04.2019
23.04.2019 10:00 (plānots)
23.04.2019 10:00 (plānots)