logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
05.04.2019
ZMNĪ 2019/49 SF
Valsts nozīmes ūdensnotekas Raganiņa ŪSIK kods 425474:01, pik. 00/00-41/63 atjaunošana Kubulu pagastā Balvu novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_17_MI_būvdarbi_(no 20 000 līdz 169 999,99 EUR)
Nav
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357
Vidmants Bielinis, vidmants.bielinis@zmni.lv
Būvdarbi
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
74000.00 EIRO
no  17.05.2019 līdz  30.12.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
05.04.2019
17.04.2019 11:15
17.04.2019 11:15 (plānots)
17.04.2019 11:15