logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
18.04.2019
ALSL 2019/3
Laboratorijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa 3.kārta
Nav
Alūksnes slimnīca, reģ. numurs: 40003252612
Anita Žukova, anita.zukova@aluksnesslimnica.lv, tālrunis: 64307143, fakss: 64307143
Piegāde
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
2 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
18.04.2019
30.05.2019 13:00
30.05.2019 13:00 (plānots)
30.05.2019 13:01