logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
16.04.2019
RND 2019/4
Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde ēkai „Sudrabi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
ESF
Rucavas novada dome, reģ. numurs: 90000059230
Iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, santa.zulge@rucava.lv
Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte, raimonda.abelite@rucava.lv
Pakalpojums
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
30 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
16.04.2019
30.04.2019 14:00 (plānots)
30.04.2019 14:00 (plānots)