logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
16.04.2019
BNP 2019/6
Pretputekļu absorbenta iestrāde grants – šķembu ceļu seguma virskārtā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Pēteris Rava, info@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422, fakss: 4238257
Zane Elksne, zane.elksne@burtniekunovads.lv, tālrunis: 25629654, fakss: 4238257
Pakalpojums
50230000-6 Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām iekārtām
no 20000.00 līdz 41999.00 EIRO
no  13.05.2019 līdz  28.09.2020
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
16.04.2019
30.04.2019 11:00 (plānots)
30.04.2019 11:00 (plānots)