logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
17.04.2019
VSIA TOS 2019/9MP
Divkāršas mobilitātes gūžas acetabulārās endoprotēzes sistēmas ar divu kustīgu implantu virsmas konceptu piegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA, reģ. numurs: 40003410729
Vineta Vīksna, vineta.viksna@tos.lv, tālrunis: 67399248
Piegāde
33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
17.04.2019
03.05.2019 11:00 (plānots)
03.05.2019 11:00 (plānots)