logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
18.04.2019
L 2019/08
Darba apģērbu piegāde SIA "Labiekārtošana-D" vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
"Labiekārtošana-D" sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ. numurs: 41503003033
Dmitrijs Meinerts, dmitrijs.meinerts@labiekartosana.lv, tālrunis: 28457878
Piegāde
18100000-0 Profesionālie apģērbi, speciālie darba apģērbi un aksesuāri
20000.00 EIRO
24 Mēneši
Darba apģērbu piegāde sabiedrības vajadzībām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
18.04.2019
03.05.2019 10:00 (plānots)
03.05.2019 10:00 (plānots)