logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
23.04.2019
BS 2019/1
Apkures sistēmas rekonstrukcija un telpu remonts
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Bauskas slimnīca, reģ. numurs: 43603017682
Sandra Drozdovska, Iepirkuma komisijas priekššedētāja, b_gram@apollo.lv, tālrunis: 63924696, 63923744
Būvdarbi
45215100-8 Ar veselības pakalpojumiem saistītu ēku celtniecības darbi
LATVIEŠU
23.04.2019
08.05.2019 10:00 (plānots)