logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
30.04.2019
RPD 2019/46
Krasta ielas, Rēzeknē pārbūves būvuzraudzība
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta projekta Nr. LV-RU-017 ''Sticky urban areas'' ietvaros
Not
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Alla Gaigule, alla.gaigule@rezekne.lv, tālrunis: 64607669
Natālija Aleksejeva, natalija.aleksejeva@rezekne.lv , tālrunis: 64607679
No
Service
71520000-9 Celtniecības uzraudzības pakalpojumi
No
25000.00 EUR
No
18 Months
No
No
Līguma izpildes laiks: 18 mēneši no dienas, kad izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu, neieskaitot būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņu un tehnoloģiskos pārtraukumus.
Tender with lowest price
No
Latvian
 Valuation closed
30.04.2019
21.05.2019 11:00
21.05.2019 11:00 (scheduled)
21.05.2019 11:00