logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
03.05.2019
EDI 2019/8
Ceļa aprīkojuma iegāde bezpilota auto testēšanas trasei ERAF līdzfinansētā projekta "Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)" ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Elektronikas un datorzinātņu institūts, reģ. numurs: 90002135242
Eva Sokolova, iepirkumi@edi.lv
Piegāde
34992200-9 Ceļa zīmes
1 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
03.05.2019
15.05.2019 11:00 (plānots)