logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
10.05.2019
BNP 2019/16
Riteņtraktora iegāde finanšu līzingā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Ingus Mednis, ingus@brocenusiltums.lv
SIA "Brocēnu siltums", reģ. numurs: 48503007414
Piegāde
16700000-2 Traktori
2 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
10.05.2019
03.06.2019 16:30
03.06.2019 16:30 (plānots)
03.06.2019 16:31