logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
16.05.2019
RDSD 2019/4
Būvprojekta “Jorģa Zemitāna tilta pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
RD iestāde: RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 213, reģ. numurs: 90011524360
Iveta Poriņa, iveta.porina@riga.lv, tālrunis: 67012739, fakss: 67012702
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71322000-1 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm
18 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
16.05.2019
20.06.2019 10:00
20.06.2019 10:00 (plānots)
20.06.2019 10:01