logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
13.05.2019
RDSD 2019/2
Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
RD iestāde: RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 213, reģ. numurs: 90011524360
Iveta Poriņa, iveta.porina@riga.lv, tālrunis: 67012739, fakss: 67012702
Būvdarbi
45233290-8 Ceļazīmju uzstādīšana
no  01.06.2019 līdz  30.11.2019
Līgums tiek noslēgts uz laiku līdz 2019.gada 30.novembrim.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
13.05.2019
24.05.2019 11:00 (plānots)
24.05.2019 11:00 (plānots)