logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Lēmums pieņemts
13.05.2019
RDSD 2019/12
Izpēte “Veloceļš Centrs – Purvciems/Pļavnieki”
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
RD iestāde: RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 213, reģ. numurs: 90011524360
Iveta Poriņa, iveta.porina@riga.lv, tālrunis: 67012739, fakss: 67012702
Pakalpojums
71322000-1 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm
224 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
13.05.2019
24.05.2019 10:00 (plānots)
24.05.2019 10:00 (plānots)