logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
15.05.2019
DNP 2019/9
Dagdas novada pašvaldības autoceļa pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Artjoms Gekišs, iepirkumi@dagda.lv
Būvdarbi
45233120-6 Ceļu būvdarbi
no 170000.01 līdz 999999.99 EIRO
no  01.07.2019 līdz  01.11.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
15.05.2019
03.06.2019 14:00
03.06.2019 14:00 (plānots)
03.06.2019 14:00