logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzsākta līguma slēgšana
20.05.2019
IeM NVA 2019/20
Valsts robežas joslas, kas noteikta gar ārējo robežu, uzturēšana (žoga remonts, laipu remonts, ceļa seguma atjaunošana u.tml.) uz četriem gadiem
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Linda Gaile, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv, tālrunis: 67829091
Valsts robežsardze, reģ. numurs: 90000086402
Būvdarbi
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
4 Gadi
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
20.05.2019
28.06.2019 11:00
28.06.2019 11:00 (plānots)
28.06.2019 11:10