logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Attention! The Proposal/Offer has been intended to be submitted outside the EPS for this procurement!. For more information, please see the procurement documentation or contact the procurement comission!
Contracted
23.05.2019
BNA 2019/027/ELFLA
Pašvaldības nozīmes ūdens noteku atjaunošana Gailīšu pagastā, Bauskas novadā
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Not
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Yes
Gailīšu pagasta pārvalde, reģ. numurs: 90000055737
Construction works
45112410-2 Grāvju rakšana
No
No
147 Days
No
Pašvaldības nozīmes ūdens noteku atjaunošana Gailīšu pagastā, Bauskas novadā
Tender with lowest price
No
Latvian
23.05.2019
03.06.2019 14:00 (scheduled)
03.06.2019 14:00 (scheduled)