logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
05.06.2019
RBR 2019/6
RAIL BALTICA CONTROL-COMMAND AND SIGNALLING (CCS) SUBSYSTEMS PROCUREMENT AND DEPLOYMENT STRATEGY
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Grant Agreement under the Connecting Europe Facility Transport Sector
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Aiga Benfelde, aiga.benfelde@railbaltica.org, tālrunis: +37126360325
Asta Žaltauskiene, asta.zaltauskiene@railbaltica.org
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71300000-1 Inženiertehniskie pakalpojumi
6 Mēneši
elaboration of the procurement and deployment strategy for the introduction of the state-of-the-art control-command and signaling (hereinafter also - CCS) solution for Rail Baltica line./ Stratēģijas izstrāde Rail Baltica dzelzceļa sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmu (CSS) iepirkumiem un sistēmas ieviešanai.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU LATVIEŠU
 Publicēts
05.06.2019
25.07.2019 15:00 (plānots)
25.07.2019 15:00 (plānots)
25.07.2019 15:00 (plānots)