logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
05.07.2019
BNA 2019/035
Bauskas novada skolēnu pārvadājumi 2019./2020.mācību gadā un neregulārie pārvadājumi
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_11_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Pakalpojums
60100000-9 Autotransporta pakalpojumi
12 Mēneši
Iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā līguma izpildes vieta Bauskas novads, izpildes laiks iepirkuma priekšmeta 1., 2 un 3.daļā 10 (desmit) mēneši no 2019./2020.mācību gada sākuma.
Iepirkuma priekšmeta 4.daļā līguma izpildes vieta pēc pieprasījuma - Latvija, Lietuva, Igaunija, izpildes laiks iepirkuma priekšmeta 4.daļā 12 (divpadsmit) mēneši no 2019./2020.mācību gada sākuma.
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
05.07.2019
06.08.2019 14:00 (plānots)
06.08.2019 14:00 (plānots)
06.08.2019 14:00