logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzsākta līguma slēgšana
30.05.2019
BNP 2019/7
Burtnieku novada pašvaldības autoceļu remontdarbi 2019.gada vasaras periodā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Iepirkumu komisijas loceklis, peteris.rava@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422
Būvdarbi
45233142-6 Ceļu remontdarbi
no 400000.00 līdz 600000.00 EIRO
3 Mēneši
Iepirkuma priekšmets ir Burtnieku novada pašvaldības autoceļu remontdarbu veikšana 2019.gada vasaras periodā, atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem, tehnisko specifikāciju
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
30.05.2019
20.06.2019 10:00
19.06.2019 10:00 (plānots)
20.06.2019 10:00