logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
29.05.2019
BNA 2019/031/ERAF
Tematiskā plānojuma izstrāde Bauskas pilsētas upju ainavu attīstības veicināšanai
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Pakalpojums
71410000-5 Pilsētplānošanas pakalpojumi
18100.00 EIRO
8 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
29.05.2019
10.06.2019 14:00 (plānots)
10.06.2019 14:00 (plānots)