logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
04.06.2019
DNP 2019/12
Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana objektā „Alejas ielas pārbūve Dagdas pilsētā”
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Dagdas novada pašvalības izpilddirektors, iepirkumi@dagda.lv, tālrunis: 65681711
Pakalpojums
71247000-1 Būvdarbu uzraudzība
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
04.06.2019
17.06.2019 14:00 (plānots)
17.06.2019 14:00 (plānots)