logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
07.06.2019
KND 2019/13
Skolēnu pārvadājumu pakalpojuma sniegšana Kandavas novada Cēres un Zantes pamatskolām.
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Kandavas novada dome, reģ. numurs: 90000050886
Valda Stova, valda.stova@kandava.lv
Pakalpojums
60100000-9 Autotransporta pakalpojumi
LATVIEŠU
07.06.2019
19.06.2019 11:00 (plānots)