logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
05.06.2019
ZMNĪ 2019/74 ELFLA
Valsts nozīmes ūdensnotekas Biržiņa ŪSIK kods 38432:01, pik.00/00-93/30 atjaunošana Cenu un Salgales pagastā, Ozolnieku novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357
Vidmants Bielinis, vidmants.bielinis@zmni.lv
Būvdarbi
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
229200.00 EIRO
no  26.07.2019 līdz  20.12.2019
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
05.06.2019
26.06.2019 11:15
26.06.2019 11:15 (plānots)
26.06.2019 11:15